ความสะดวกสบายในการใช้ บัตรเครดิต เพื่อซื้อสินค้า หรือเบิกถอนเงินสดมาใช้ล่วงหน้า

ในจำนวนที่มากกว่ารายได้จริงสองถึงสามเท่า นั้น ทำให้มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนิยม

มีติดตัวไว้ บางคนมีหลายใบ นอกจากจำนวน บัตรเครดิต และวงเงินที่ได้รับอนุมัติยังโชว์

ถึงศักยภาพในทางการ เงินของผู้ถือบัตรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินต่างๆ

แล้ว ยังเป็นเสมือนเงินสำรองติดตัวให้อุ่นใจหากจะต้องใช้เงินฉุกเฉิน

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกสมัคร บัตรเครดิต

1. อัตราดอกเบี้ย

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆในการใช้บัตร

3. การให้บริการ

4. ค่าบริการรายปี

5. โปรโมชั่นของบัตรแต่ละประเภท

Site Footer